O valor da formación

A actividade de Ibersys en materia de Formación nace como unha resposta ás esixencias legais e ás necesidades das empresas no ámbito da Prevención de Riscos Laborais (PRL) e a Seguridade Industrial.

A práctica da actividade formativa no ámbito da PRL, pronto nos fixo entender a necesidade de proxectar a formación máis aló do cumprimento da lexislación. Do mesmo xeito que entendemos que a Prevención debe ser concibida como un investimento que redunda na competitividade das empresas, estamos convencidos de que a Formación ha de abarcar todas as disciplinas e prácticas vinculadas á actividade das compañías en todos os sectores.

É por esta razón, polo que a nosa oferta articúlase en tres ámbitos: formación de convenio, sectorial e a medida.

As dúas primeiras baséanse nas esixencias da lexislación para cada ámbito de actividade, garantindo por medio da aplicación das mellores prácticas e tecnoloxías unha optimización dos procesos, da produtividade e dos indicadores de calidade. A terceira responde á procura da excelencia empresarial.

Neste sentido, a nosa experiencia e dimensión, unida á contrastada capacidade profesional do noso equipo humano, permítenos realizar unha análise previa das necesidades de cada cliente, deseñando os plans de formación como un traxe a medida que, tras ser executados, son sometidos a unha rigorosa avaliación.

A alta calidade dos nosos programas e accións formativas apóiase nun modelo mixto de teoría e práctica baseada en situacións reais de traballo e simulacións de situacións de emerxencia.

Este modelo, permítenos ser líderes no noso ámbito de actividade e ofrecerlles aos nosos clientes as mellores solucións de formación, respondendo ás súas necesidades, superando as súas expectativas e acompañándoos no camiño do éxito.

O ciclo da formación en Ibersys

Ibersys Ciclo Formativo
 • 1. Investigación

  lexislación + sectorial + necesidades particulares do cliente

 • 2. Deseño

  do programa

 • 3. Execución

  da acción formativa

 • 4. Avaliación

  de resultados

Triángulo Greca Ibersys

Modalidades formativas

Ibersys Formación Presencial

Presencial

Responde á metodoloxía máis clásica de formación. Os alumnos asisten ás sesións pautadas no calendario de cada programa. Alí contan co soporte especializado do docente, que conduce a acción formativa de modo directo, interactuando permanentemente co colectivo. Esta metodoloxía pódese articular mediante dous modelos diferentes:

 • Formación en sedes Ibersys

  Os cursos teñen lugar en instalacións de Ibersys, dotadas de espazos, materiais e tecnoloxías adecuadas para cada acción formativa.

 • Formación ‘in Company’

  Os cursos celébranse nas instalacións do cliente, ás que se despraza o equipo docente. Este modelo optimiza custos e recursos loxísticos, e ten a vantaxe de permitir realizar as prácticas en contextos reais.

Ibersys Formación Semipresencial

Semipresencial

Consiste nunha metodoloxía mixta. Búscase equilibrar a liberdade de horarios dos alumnos co apoio directo do grupo e o equipo docente.

Ibersys Formación Online

En liña (e-learning)

Nesta modalidade, a acción formativa desenvólvese a través dunha plataforma web desde a que se ten acceso aos materiais didácticos e á realización de actividades guiadas ou accións grupais, como pode ser a participación en foros de debate que implican ao conxunto dos alumnos, e de avaliación. Todo iso monitorado polo equipo docente.

Ibersys Formación especializada

Formación especializada e a medida

Ibersys formación sectorial

Formación de posto

Ibersys formación de convenio

Formación sectorial e de convenio

Ibersys formación online

Formación en liña