Seguridade e Saúde a medida

A nosa misión é axudar aos nosos clientes para xestionar a Seguridade e Saúde no traballo non só do xeito máis eficaz, senón tamén desde unha perspectiva integradora que fai da Prevención un activo que xera valor.

Hai unha solución Ibersys para cada empresa ou entidade, sexa cal sexa o seu tamaño ou sector, e para cada traballador autónomo. Porque nos adaptamos ás necesidades e circunstancias particulares de cada cliente, ofrecendo sempre unha resposta áxil e de calidade, coa garantía dunha equipa de profesionais experta, implicada e con excelente formación.

Articulamos os nosos servizos en catro paquetes: Básico, Plus, Premium e Autónomos, integrando en cada un deles un amplo catálogo de prestacións en seguridade e saúde técnica.

Ibersys Básico

Ibersys Básico

Os servizos necesarios para cumprir as exixencias legais
 • Asesoramento e apoio ao Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais
 • Elaboración de Plan de Prevención
 • Programación anual do Servizo de Prevención Alleo
 • Acceso personalizado á nube para a xestión da documentación
 • ... e moito máis
Ibersys Plus

Ibersys Plus

Un conxunto avanzado de servizos a medida
 • Asistencia a Comités de Seguridade e Saúde e/ou reunións internas sobre PRL
 • Asesoramento de alegacións ante expedientes sancionadores da Inspección
 • Elaboración de avaliacións e instrucións específicas
 • Estudos específicos de lugares de traballo
 • ... e moito máis
Ibersys Premium

Ibersys Premium

A prevención integrada na creación de valor empresarial
 • Elaboración da documentación específica para Construción (P. S.S.) e Minería (D. S.S.)
 • Estudos específicos de máquinas e equipos de traballo
 • Elaboración de Plans de Autoprotección segundo R.D. 393/2007
 • Medición de contaminantes físicos e químicos
 • ... e moito máis
Ibersys Autónomos

Ibersys Autónomos

A protección que precisas para a túa actividade profesional
 • Avaliación xeral de Riscos Laborais
 • Planificación da actividade preventiva
 • Elaboración de fichas de información de riscos e medidas preventivas
 • Formación sobre riscos xerais
 • Acceso personalizado á nube para a xestión de documentación