El valor de la formació

L’activitat d’Ibersys en matèria de Formació neix com a resposta a les exigències legals i a les necessitats de les empreses en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i la Seguretat Industrial.

La pràctica de l’activitat formativa en l’àmbit de la PRL ens va fer entendre de seguida la necessitat de projectar la formació més enllà del compliment de la legislació. Així com entenem que la prevenció s’ha d’entendre com una inversió que afavoreix la competitivitat de les empreses, estem convençuts que la Formació ha d’englobar totes les disciplines i pràctiques vinculades a l’activitat de les companyies en tots els sectors.

Per aquesta raó, la nostra oferta s’articula en tres àmbits: formació de conveni, sectorial i a mida.

Les dues primeres es basen en les exigències de la legislació per a cada àmbit d’activitat, aplicant les millors pràctiques i tecnologies per garantir una optimització dels processos, de la productivitat i dels indicadors de qualitat. La tercera respon a la cerca de l’excel·lència empresarial.

En aquest sentit, la nostra experiència i dimensió, unides a la contrastada capacitat professional del nostre equip humà, ens permeten fer una anàlisi prèvia de les necessitats de cada client, dissenyant els plans de formació com un vestit a mida que, un cop executats, són sotmesos a una avaluació rigorosa.

L’alta qualitat dels nostres programes i de les nostres accions formatives se sustenta en un model mixt de teoria i pràctica basat en escenaris laborals reals i simulacions de situacions d’emergència.

Aquest model ens permet ser líders en el nostre àmbit d’activitat i oferir als nostres clients les millors solucions de formació, de tal manera que responem a les seves necessitats, superem les expectatives i els acompanyem en el seu camí cap a l’èxit.

El cicle de la formació a Ibersys

Ibersys Ciclo Formativo
 • 1. Investigació

  Legislació + entorn sectorial + necessitats particulars del client

 • 2. Disseny

  del programa

 • 3. Execució

  de l’acció formativa

 • 4. Avaluació

  de resultats

Triángulo Greca Ibersys

Modalitats formatives

Ibersys Formación Presencial

PRESENCIAL

Respon a la metodologia més clàssica de formació. Els alumnes assisteixen a les sessions pautades al calendari de cada programa i disposen del suport especialitzat del docent, que condueix l’acció formativa de manera directa, interactuant de manera permanent amb el col·lectiu. Aquesta metodologia es pot articular mitjançant dos models diferents:

 • Formació en seus d’Ibersys

  Els cursos tenen lloc en instal·lacions d’Ibersys dotades amb espais, materials i tecnologies adequades per a cada acció formativa.

 • Formació ‘in Company’

  Els cursos se celebren a les instal·lacions del client i l’equip docent s’hi desplaça. Aquest model optimitza costos i recursos logístics i té l’avantatge de permetre fer la pràctica en contextos reals.

Ibersys Formación Semipresencial

SEMIPRESENCIAL

Consisteix en una metodologia mixta. Es busca equilibrar la llibertat d’horaris dels alumnes amb el suport directe del grup i de l’equip docent.

Ibersys Formación Online

EN LÍNIA (E-LEARNING)

En aquesta modalitat, l’acció formativa es desenvolupa a través d’una plataforma web des de la qual es té accés als materials didàctics i a les activitats guiades o accions grupals, com ara la participació en fòrums de debat amb el conjunt dels alumnes, i d’avaluació. Tot plegat està monitoritzat per l’equip docent.

Ibersys Formación especializada

Formació especialitzada i a mida

Ibersys formación sectorial

Formació de lloc

Ibersys formación de convenio

Formació sectorial i de conveni

Ibersys formación online

Formació en línia