Ibersys Premium

Ibersys > Servizos > Ibersys Premium
Icono Ibersys Premium

A prevención integrada na creación de valor empresarial

Dirixido a: Empresas que valoran dispoñer dunha solución personalizada e de alta especialización técnica. Ibersys Premium está pensado para dar solucións a medida das necesidades dos nosos clientes. É tamén unha solución idónea para aquelas compañías que contan con estruturas propias para a xestión preventiva (servizos de prevención propios ou mancomunados) e que precisan complementar os seus recursos internos para desenvolver con eficacia os seus plans e programas de PRL.
Servicios Ibersys Premium

Engade a Ibersys Premium, os seguintes servizos adicionais:

Servizos de Prevención:

 • Asistencia a Comités de Seguridade e Saúde e/ou reunións internas sobre PRL.
 • Asesoramento de alegacións ante expedientes sancionadores da Inspección.
 • Elaboración de avaliacións e instrucións específicas.
 • Estudos específicos de lugares de traballo.
 • Estudo ergonómico xeneral do posto de traballo.
 • Formación en medidas de emerxencia e evacuación.
 • Avaliación de riscos psicosociais.
 • Revisión xurídica de informes de investigación en accidentes mortais.
 • Realización de simulacro de emerxencia.

Servizos de Vixilancia da Saúde:

 • Asignación dunha unidade básica de saúde para a organización e desenvolvemento das funcións sanitarias concertadas.
 • Elaboración dun Plan de Saúde Integral e Memoria con indicadores de promoción da saúde.
 • Visita por parte dos nosos profesionais sanitarios á empresa.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud, S.L.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade