Axustados ás necesidades do cliente

IBERSYS proporciona un servizo integral, tanto en asesoramento como en execución, para que as empresas poidan cumprir coas esixencias establecidas no R.D. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Obras de Construción.

Para o cumprimento do as obrigacións establecidas no RD 1627/1997, sobre Obras de Construción, para todos os suxeitos intervenientes, tales como, promotor, proxectista, contratista, subcontratista, traballador autónomo, coordinador en materia de seguridade ou o recurso preventivo dos contratistas, tanto para as obras con ou sen proxecto técnico, IBERSYS dispón de persoal especializado para o asesoramento, elaboración de documentación e posta á disposición de técnicos para as diferentes actividades.

Empresa saludable

Empresa saudable

Podémoste guiar para conseguir a implantación de hábitos saudables, partindo dunha análise integral dos factores que prexudican o benestar da túa empresa. Acompañándote na valoración, execución e seguimento dos indicadores marcados.

Asistencias in-house

Externalización

Para aquelas empresas que precisan dunha atención personalizada, exhaustiva e continuada, IBERSYS destina ao seu persoal máis experimentado e especializado, para que presten servizo ‘in house’, xa sexa na área técnica ou sanitaria.

Autoprotección

Planes de autoprotección

O empresario, en cumprimento do artigo 20 da Lei de Prevención, debe analizar e adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores. Axudámosche a conseguilo.

Atmósferas explosivas

Atmosferas explosivas

A normativa ATEX vai dirixida a todas as empresas nas que a manipulación de gases/vapores inflamables ou pos combustibles, pode dar lugar á formación de Atmosferas Explosivas perigosas e que, por iso, están expostas a risco de explosión.

Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade