Icono Consultoría general PRL

Axustados ás necesidades do cliente

IBERSYS proporciona un servizo integral, tanto en asesoramento como en execución, para que as empresas poidan cumprir coas esixencias establecidas no R.D. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Obras de Construción.

Para o cumprimento do as obrigacións establecidas no RD 1627/1997, sobre Obras de Construción, para todos os suxeitos intervenientes, tales como, promotor, proxectista, contratista, subcontratista, traballador autónomo, coordinador en materia de seguridade ou o recurso preventivo dos contratistas, tanto para as obras con ou sen proxecto técnico, IBERSYS dispón de persoal especializado para o asesoramento, elaboración de documentación e posta á disposición de técnicos para as diferentes actividades.

Empresa saludable

Empresa saudable

Podémoste guiar para conseguir a implantación de hábitos saudables, partindo dunha análise integral dos factores que prexudican o benestar da túa empresa. Acompañándote na valoración, execución e seguimento dos indicadores marcados.

Asistencias in-house

Externalización

Para aquelas empresas que precisan dunha atención personalizada, exhaustiva e continuada, IBERSYS destina ao seu persoal máis experimentado e especializado, para que presten servizo ‘in house’, xa sexa na área técnica ou sanitaria.

Autoprotección

Plans de autoprotección

O empresario, en cumprimento do artigo 20 da Lei de Prevención, debe analizar e adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores. Axudámosche a conseguilo.

Atmósferas explosivas

Atmosferas explosivas

A normativa ATEX vai dirixida a todas as empresas nas que a manipulación de gases/vapores inflamables ou pos combustibles, pode dar lugar á formación de Atmosferas Explosivas perigosas e que, por iso, están expostas a risco de explosión.

Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade