FES e Ibersys subscriben un acordo de claro beneficio para os asociados de FES

O pasado día 9 de setembro, o Presidente de FES D. Mariano Agüero Martín e o Conselleiro Delegado do Grupo Ibersys D. José Antonio Grandío Cabo, subscribiron na sede de FES un acordo de colaboración dirixido a ofertar en especiais...

NOTA INFORMATIVA – ACOSO

Protocolos para a prevención e tratamento de situacións de acoso sexual e por razón de sexo, acoso laboral e discriminación ilícita no traballo A Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, no...
Ibersys - Jornada en Mutua Montañesa

Xornada en Mutua Montañesa

O día 9 de maio en Santander, tivo lugar no Hospital Ramón Negrete, (Mutua Montañesa) a xornada organizada polo Instituto Cántabro de Seguridade e Saúde no Traballo (ICASST), A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade do Goberno...

Xornada «As empresas saudables impulsan hábitos saudables. Como eliminar o tabaco na túa empresa»

O día 9 de maio en Santander, terá lugar no Salón de actos do Hospital Ramón Negrete unha xornada organizada polo Instituto Cántabro de Seguridade e Saúde no Traballo (ICASST), a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade...

Firma do acordo con ASEMTRASAN

IBERSYS Cantabria asina un vantaxoso acordo de colaboración con ASEMTRASAN, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DO TRANSPORTE DE CANTABRIA. Tras esta firma todos os asociados (autónomos puros e pymes) poderán acollerse a unhas excepcionais coberturas e vantaxes económicas, para cumprir coa normativa...

Entrevista a José Antonio Grandío – Congreso Prevencionar

“Somos persoas que traballan para persoas nun ámbito empresarial de especial sensibilidade” Nunhas liñas. Quen é José Antonio Grandío? Que é o que máis o motiva na área de Seguridade, Saúde e Benestar Laboral? Empresario Lucense, inicia a súa actividade...