A saúde no traballo

«A promoción da saúde é o proceso que lles permite ás persoas incrementar o control sobre a súa saúde para mellorala». (Carta de Ottawa para a Promoción da Saúde. OMS, 1986). Así o asumimos en Ibersys, e entendemos que a participación é esencial para soster a acción en materia de promoción da saúde. Estas estratexias apóianse en cinco áreas de acción prioritarias, contempladas pola Organización Mundial da Saúde (OMS) na Carta de Ottawa:

  • Establecer unha política pública saudable.
  • Crear contornas que apoien a saúde.
  • Fortalecer a acción comunitaria para a saúde.
  • Desenvolver as habilidades persoais.
  • Reorientar os servizos sanitarios.

Deste xeito, damos un paso máis aló do concepto de Vixilancia da Saúde, para alcanzar a noción de Empresa Saudable. Neste concepto, a organización asume o compromiso de intervir proactivamente máis aló da contorna de traballo propiamente dito, co obxectivo de influír positivamente nos hábitos dos empregados fóra do ámbito estritamente laboral.

Corazón Promoción de la Salud

En Ibersys imos máis aló do esixido pola lexislación en materia de seguridade e saúde. O persoal e os responsables empresariais colaboran nun proceso de mellora continua para promover e protexer a saúde, seguridade e benestar do persoal. Para iso se implementan plans para crear un ambiente de traballo adecuado nos centros de traballo, baseado en indicadores, e para promover hábitos de vida saudable.

Deste xeito, coa Empresa Saudable desenvólvense e coordínanse distintas actuacións que conforman un concepto integral de saúde e benestar. Este modelo non só responde aos máis avanzados criterios de xestión das organizacións a nivel internacional, senón que ademais está avalado pola súa eficiencia desde un punto de vista económico. Segundo a Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo (ENWHP), por cada euro investido en programas de Promoción da Saúde no Traballo obtense un retorno de entre 2,5 e 4,8 euros en termos de redución do absentismo, e de entre 2,3 e 5,9 euros en redución de custos polo menor impacto das enfermidades.

Triángulo Greca Ibersys

Por cada euro investido en programas de Promoción da Saúde no Traballo obtense un retorno de entre 2,5 e 5,9 euros

O noso modelo

Gráfico modelo Ibersys

Xestión integral da saúde

Gráfico Gestión Integral de la Salud
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade