Vigilancia en salud azul

Que pode facer Ibersys por tí

Principalmente, encargarémonos do estudo da Avaliación de Riscos e as súas actualizacións e medidas de Vixilancia da Saúde a adoptar e da realización dos exames de saúde individualizados a cada un dos seus traballadores, entre outras actuacións.

En que consiste?

A Vixilancia da Saúde é o conxunto de actuacións sanitarias aplicadas aos traballadores co fin de avaliar o seu estado de saúde en relación aos riscos laborais aos que están expostos.

Realízase por medio de recoñecementos médicos específicos aos devanditos riscos, sendo os seus contidos e periodicidade adaptados a cada posto de traballo.

Ademais de previr a posible aparición de enfermidades laborais incipientes, os resultados destes exames médicos serven tamén para avaliar a aptitude para o desempeño da actividade laboral de cada traballador.

Por que o necesitas?

A Lei de Prevención de Riscos Laborais especifica a obrigación do empresario de garantir a vixilancia da saúde dos traballadores, e mesmo os exames de saúde establécense como obrigatorios nos seguintes casos:

  • Cando exista unha disposición legal con relación á protección de riscos específicos e actividades de especial perigo.
  • Cando os exames de saúde sexan indispensables para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos traballadores.
  • Cando o estado de saúde do traballador poida constituír un perigo para el mesmo ou para terceiros.

IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L

B27222827

C/Catasol, 11 Bajo, 27002 | Lugo

C00521ED: CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR C005/21- ED, para el desarrollo del proyecto denominado SMARTPRE: Inteligencia Artificial a la prevención de enfermedades profesionales (referencia 2021/C005/00152589). Procedimiento: C005/21- ED INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2021.

Icono Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade