Vixilancia da saúde dos traballadores

Ibersys > Produtos > Vixilancia da saúde dos traballadores
Icono vigilancia de la salud

Que pode facer Ibersys por tí

Principalmente, encargarémonos do estudo da Avaliación de Riscos e as súas actualizacións e medidas de Vixilancia da Saúde a adoptar e da realización dos exames de saúde individualizados a cada un dos seus traballadores, entre outras actuacións.

En que consiste?

A Vixilancia da Saúde é o conxunto de actuacións sanitarias aplicadas aos traballadores co fin de avaliar o seu estado de saúde en relación aos riscos laborais aos que están expostos.

Realízase por medio de recoñecementos médicos específicos aos devanditos riscos, sendo os seus contidos e periodicidade adaptados a cada posto de traballo.

Ademais de previr a posible aparición de enfermidades laborais incipientes, os resultados destes exames médicos serven tamén para avaliar a aptitude para o desempeño da actividade laboral de cada traballador.

Por que o necesitas?

A Lei de Prevención de Riscos Laborais especifica a obrigación do empresario de garantir a vixilancia da saúde dos traballadores, e mesmo os exames de saúde establécense como obrigatorios nos seguintes casos:

  • Cando exista unha disposición legal con relación á protección de riscos específicos e actividades de especial perigo.
  • Cando os exames de saúde sexan indispensables para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos traballadores.
  • Cando o estado de saúde do traballador poida constituír un perigo para el mesmo ou para terceiros.
Ibersys Vigilancia de la salud
Ibersys Vigilancia de la salud
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

O Responsable do tratamento é Ibersys Seguridad y Salud, S.L., e a finalidade é atender a súa solicitude. A base legal do tratamento é o consentimento do interesado. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obriga legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación. Pode acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos según información adicional que pode consultar aquí.

Lin e acepto a política de privacidade