Política de privacidade

Ibersys > Política de privacidade

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento NORPREVENCIÓN, S.L. con CIF: B27222827, en diante A ENTIDADE, con dirección en R/ CATASOL, Nº11 -13 – 27002 LUGO (LUGO ) e correo electrónico rgpd@ibersys.es.

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal dacordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

  • Xestionar o servizo de Atención ao Cliente para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluída no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.

  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

  • Xestionar o seu rexistro de usuario e identificalo como “usuario rexistrado” de forma que poida realizar as súas xestións sen ter que introducir os seus datos de carácter persoal de forma reiterada.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinadas funcionalidades ou servizos dispoñibles a través da Plataforma.

O usuario (vostede) pola presente garante que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies. Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro, será responsabilidade exclusiva do usuario.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón «ACEPTO A

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS».

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

– Dereito á portabilidade dos datos.

Para o exercicio dos seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e datos persoais no seu perfil de usuario, ou ben realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

NORPREVENCIÓN, S.L. dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito na dirección rgpd@ibersys.es.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

NORPREVENCIÓN, S.L. ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostos.