Plans de autoprotección

Ibersys > Consultoría > Plans de autoprotección
Plans de autoprotección e

Medidas de emerxencia

O empresario, en cumprimento do artigo 20 da Lei de Prevención, debe analizar e adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores.

Ademais do cumprimento de esta normativa e dependendo das características das empresas, pode ser necesaria a elaboración doutros tipos de documentos, tales como Plans de autoprotección e/ou Medidas de Prevención e Evacuación (Cantabria), axustándose ao establecido no Real Decreto 393/2007, do 23 de marzo polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicadas a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

Naqueles casos nos que, segundo o establecido no R.D. 393/2007, non se requira a elaboración do Plan de Autoprotección ou Medidas de Prevención e Evacuación.

IBERSYS, tamén realiza a implantación destes documentos, proporcionando formación teórica e práctica en extinción de incendios e primeiros auxilios, ademais da realización de simulacros.

IBERSYS elaborará unhas Medidas de Emerxencia cuxo contido mínimo, comprenderá o seguinte:

  • Clasificación das emerxencias.
  • Cálculo de ocupación teórica por dependencias.
  • Identificación de instalacións de risco (caldeiras, depósitos de combustibles, cadros eléctricos,…).
  • Sinalización de medios de evacuación e protección (extintores, BIE´ s, detectores de incendios, sistema de alarma, columnas secas, sistemas de rociadores automáticos, alumado de emerxencia, etc,.)
  • Percorridos de evacuación.
  • Pautas de actuación ante as distintas emerxencias.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

O Responsable do tratamento é Ibersys Seguridad y Salud, S.L., e a finalidade é atender a súa solicitude. A base legal do tratamento é o consentimento do interesado. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obriga legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación. Pode acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos según información adicional que pode consultar aquí.

Lin e acepto a política de privacidade