Plans de autoprotección e

Medidas de emerxencia

O empresario, en cumprimento do artigo 20 da Lei de Prevención, debe analizar e adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores.

Ademais do cumprimento de esta normativa e dependendo das características das empresas, pode ser necesaria a elaboración doutros tipos de documentos, tales como Plans de autoprotección e/ou Medidas de Prevención e Evacuación (Cantabria), axustándose ao establecido no Real Decreto 393/2007, do 23 de marzo polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicadas a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

Naqueles casos nos que, segundo o establecido no R.D. 393/2007, non se requira a elaboración do Plan de Autoprotección ou Medidas de Prevención e Evacuación.

IBERSYS, tamén realiza a implantación destes documentos, proporcionando formación teórica e práctica en extinción de incendios e primeiros auxilios, ademais da realización de simulacros.

IBERSYS elaborará unhas Medidas de Emerxencia cuxo contido mínimo, comprenderá o seguinte:

  • Clasificación das emerxencias.
  • Cálculo de ocupación teórica por dependencias.
  • Identificación de instalacións de risco (caldeiras, depósitos de combustibles, cadros eléctricos,…).
  • Sinalización de medios de evacuación e protección (extintores, BIE´ s, detectores de incendios, sistema de alarma, columnas secas, sistemas de rociadores automáticos, alumado de emerxencia, etc,.)
  • Percorridos de evacuación.
  • Pautas de actuación ante as distintas emerxencias.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade