Icono Ibersys Básico

Os servizos necesarios para cumprir as exixencias legais

Dirixido a: Pequenas e medianas empresas que precisan garantir o cumprimento das obrigas legais, con eficcacia e ao mellor prezo.
Servicios Ibersys Básico

Servizos de Prevención:

 • Asesoramento e apoio ao Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais.
 • Elaboración do Plan de Prevención.
 • Programación anual do Servizo de Prevención Alleo.
 • Acceso personalizado á nube para a xestión da documentación.
 • Seguimento e valoración de actividades.
 • Medidas de emerxencia e evacuación.
 • Formación sobre riscos xerais e medidas preventivas por posto de traballo.
 • Elaboración de procedementos.
 • Plataforma de formación en liña.
 • Xestión da formación.

Servizos de Vixilancia da Saúde:

 • Elaboración do programa específico de Vixilancia da Saúde.
 • Recoñecementos médicos e certificación da aptitude médico-laboral.
 • Asignación dunha Unidade Básica de Saúde.
 • Memoria Anual.
Triángulo Greca Ibersys

Solicita información agora

Información básica sobre protección de datos:

Aos efectos do Regulamento (UE) Xeral de Protección de Datos 679/2016 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Responsable: Ibersys Seguridad y Salud S.L.U.
Finalidades: Xestionar a súa solicitude de información e/ou contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos aquí.

Lin e acepto a política de privacidade