Seguretat i Salut a mida

La nostra missió és ajudar els nostres clients a gestionar la Seguretat i la Salut a la feina, no només de la manera més eficaç, sinó també des d’una perspectiva integradora que fa de la Prevenció un actiu que genera valor.

Hi ha una solució Ibersys per a cada empresa o entitat, independentment de la mida o del sector, i per a cada treballador autònom. Perquè ens adaptem a les necessitats i circumstàncies particulars de cada client, oferint sempre una resposta àgil i de qualitat, amb la garantia d’un equip de professionals expert, implicat i amb excel·lent formació.

Articulem els nostres serveis en quatre paquets: Bàsic, Plus, Premium i Autònoms, i en cadascun integrem un ampli catàleg de prestacions en seguretat i salut tècnica.

Ibersys Básico

Ibersys Bàsic

Els serveis necessaris per complir les exigències legals
 • Assessorament i suport al Pla General de Prevenció de Riscos Laborals
 • Elaboració de Pla de Prevenció
 • Programació anual del Servei de Prevenció Aliè
 • Accés personalitzat al núvol per a la gestió de la documentació
 • ... i molt més
Ibersys Plus

Ibersys Plus

Un conjunt avançat de serveis a mida
 • Assistència a Comitès de Seguretat i Salut i/o reunions internes sobre PRL
 • Assessorament d’al·legacions davant d’expedients sancionadors de la Inspecció
 • Elaboració d’avaluacions i instruccions específiques
 • Estudis específics de llocs de treball
 • ... i molt més
Ibersys Premium

Ibersys Premium

La prevenció integrada en la creació de valor empresarial
 • Elaboració de la documentació específica per a Construcció (PSS) i Mineria (DSS)
 • Estudis específics de màquines i equips de treball
 • Elaboració de Plans d’Autoprotecció segons el RD 393/2007
 • Mesura de contaminants físics i químics
 • ... i molt més
Ibersys Autónomos

Ibersys Autònoms

La protecció que necessites per a la teva activitat professional
 • Avaluació general de Riscos Laborals
 • Planificació de l’activitat preventiva
 • Elaboració de fitxes d’informació de riscos i mesures preventives
 • Formació sobre riscos generals
 • Accés personalitzat al núvol per a la gestió de documentació