A formación en liña ou e-learning ofrece múltiples beneficios como, por exemplo, a flexibilidade para completar as tarefas, ou elixir cando te queres poñer a estudar. Ademais, afórrase tempo. IBERSYS ofrece a posibilidade de formar a todos os traballadores das nosas empresas clientes vía en liña. Este sistema permítenos un deseño e unha posta a disposición das accións formativas totalmente personalizada e rápida.

Ibersys formación online