Ergonomia

Ibersys > Productes > Ergonomia
Icono ergonomía

Adaptant el treball a l’ésser humà

Segons l’Associació Espanyola d’Ergonomia, l’ergonomia és el conjunt de coneixements multidisciplinaris aplicats a l’adequació dels productes, sistemes i entorns artificials a les necessitats, limitacions i característiques dels seus usuaris, optimitzant l’eficàcia, la seguretat i el benestar.

L’absència de criteris ergonòmics en el disseny o la concepció d’un lloc de treball pot tenir efectes negatius per a la salut que, a més, poden ser diversos, segons els tipus de riscos i els factors de riscos afectats. Quant a la càrrega física, els principals efectes per a la salut són els relacionats amb la fatiga física i els trastorns musculoesquelètics, però també poden haver-hi altres tipus d’efectes o problemes inespecífics derivats d’àmbits d’ergonomia organitzacional, ambiental, etc.

Igual que la resta de riscos laborals, la gestió dels riscos ergonòmics és una obligació legal de les empreses que aporta grans beneficis i avantatges en conceptes de productivitat, millora de l’ambient laboral, avantatge competitiu i impacte social, sempre que es prenguin mesures abans d’esperar les sancions administratives.

Triángulo Greca Ibersys

Els nostres serveis

Nor-Prevención, S.L. posa a la seva disposició un ampli grup de professionals qualificats i amb experiència en l’especialitat que podran guiar-lo en la implementació de criteris ergonòmics en els llocs de treball de la seva empresa.

Serveis que oferim de manera individual o combinada, personalitzats segons l’empresa, el sector o les característiques dels llocs de treball:

  • Identificació dels possibles factors de risc al lloc.
  • Selecció de la/les metodología/es, tècnica/ques i instrument/s a emprar, segons escaigui.
  • Planificació i realització del treball de camp.
  • Anàlisi dels resultats i elaboració del/s informe/s corresponent/s.
  • Elaboració i posada en marxa de programes d’intervenció.
  • Seguiment i control de les mesures adoptades.
  • Formació personalitzada teoricopràctica relacionada amb la matèria.
Ibersys Ergonomía
Triángulo Greca Ibersys

Sol·licita informació ara

Informació bàsica sobre protecció de dades:

El Responsable del tractament és NORPREVENCIÓN, SL i la finalitat és atendre la seva sol·licitud. La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. Entre altres drets, pot accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les segons la informació addicional que pot consultar aquí.

He llegit i accepto la Política de privadesa