Formació especialitzada i a mida

Ibersys > Formació > Formació especialitzada i a mida

En un entorn competitiu en permanent canvi i cada dia més exigent, la formació contínua dels treballadors és un element imprescindible per a l’èxit dels projectes empresarials.

Més enllà dels programes que garanteixen l’actualització de coneixements específics dels seus treballadors, les empreses que volen distingir-se i destacar entre la competència necessiten accions formatives a mida, adaptades a les seves circumstàncies particulars i orientades a l’excel·lència.

A Ibersys tenim l’experiència, l’equip professional i una infraestructura de centres de cobertura nacional que ens permet confeccionar cada programa com un vestit a mida. Per això seguim els següents passos:

 • Anàlisi prèvia de les necessitats específiques de l’empresa
 • Disseny a mida del programa, amb un equilibri de teoria i pràctica
 • Tria de la fórmula formativa que s’adapti millor a cada cas: presencial, semipresencial, en línia, ‘in Company’, etc.
 • Avaluació
Ibersys Formación especializada

Tenim molta experiència en la implementació de programes en àrees clau de gestió:

 • Lideratge
 • Gestió de projectes Intel·ligència emocional
 • Creació d’equips de treball
 • Motivació
 • Benestar i felicitat en el treball
 • Gestió i resolució de conflictes
 • Comunicació i atenció al client
 • Coaching
 • Millora de clima laboral
 • Mindfullness
 • Gestió de l’estrès
 • Prevenció de les addiccions
 • Prevenció de lesions musculoesquelètiques
 • Esquena sana
 • Hàbits saludables
 • Gestió del talent
 • Etc…

Tot i que l’art. 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals determina que l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació com quan es produeixin canvis en les funcions que ocupin, a IBERSYS entenem que la formació no s’ha de limitar només a complir la llei, sinó que ha de ser l’element clau per a millorar els processos, la productivitat i els indicadors dels sistemes.

Apostem per una formació de qualitat que combina la teoria amb la pràctica, tot recolzant-nos en les tècniques més modernes de formació d’adults.

Per tant, disposem d’un ampli equip humà molt capacitat i d’una adequada assignació de recursos, cosa que ens aporta una capacitat operativa real amb cobertura eficaç en qualsevol indret del territori nacional.

Triángulo Greca Ibersys

Per a nosaltres, la formació és un dels pilars fonamentals de la gestió dels processos en les empreses. Per això els nostres serveis de formació es caracteritzen per:

SER ACCIONS FORMATIVES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES

PODER-SE IMPARTIR AL PROPI CENTRE DE TREBALL

OFERIR-SE A MIDA SEGONS LES NECESSITATS DE CADA CLIENT

L’ELABORACIÓ DE PLANS DE FORMACIÓ COMPLETS

SER IMPARTITS PER PERSONAL QUALIFICAT

amb experiència, capacitat pedagògica i coneixement de l’empresa client