Higiene Industrial

Ibersys > Productes > Higiene Industrial
Icono Higiene Industrial

Adaptant el treball a l’ésser humà

A GRUP IBERSYS disposem d’una àrea especialitzada en higiene industrial, fonamentalment enfocada a la prevenció de malalties professionals. Per això duem a terme, entre d’altres, les següents activitats i estudis específics:

 • Assessorament tècnic en l’àmbit de la Higiene Industrial.
 • Investigació de malalties professionals.
 • Avaluació específica d’agents químics (mètodes qualitatius i quantitatius) d’Agents Químics: partícules, compostos orgànics volàtils, hidrocarburs aromàtics, metalls, etc.
 • Avaluació específica d’Agents Físics: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions no ionitzants, il·luminació, velocitat de l’aire, radiacions òptiques, condicions termohigromètriques, etc.
 • Avaluació específica d’Agents Biològics: Bacteris, Fongs, Paràsits, Virus, etc.
 • Avaluació del risc per exposició a nanopartícules.
 • Estudis en relació amb les condicions de treball en casos d’exposició a Amiant. Plans de treball amb Amiant.
 • Identificació de fibres en materials.
 • Mesures d’estrès tèrmic (per fred o calor).
 • Mesures de camps electromagnètics.
 • Avaluació dels nivells d’exposició a Sílice en empreses subjectes al Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.
 • Estudis de qualitat de l’aire interior.
 • Desenvolupament de procediments de treball específics.
 • Execució dels plans de formació adaptats a les necessitats de l’empresa.
 • Interpretació i aplicació del nou Reglament (CE) 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges (Reglament CLP) i legislació REACH.
 • Revisió de la qualitat d’aire interior segons el que estableix la norma UNE 171.330, recollida en el RITE 2013, RD 238/2013, la seva IT 03 i de compliment anual obligatori per a tots els edificis de més de 70 kW tèrmics instal·lats.
 • Tallers d’Higiene Industrial.
Triángulo Greca Ibersys

Sol·licita informació ara

Informació bàsica sobre protecció de dades:

El Responsable del tractament és NORPREVENCIÓN, SL i la finalitat és atendre la seva sol·licitud. La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. Entre altres drets, pot accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les segons la informació addicional que pot consultar aquí.

He llegit i accepto la Política de privadesa