Formació sectorial i de conveni

Ibersys > Formació > Formació sectorial i de conveni

A IBERSYS entenem que la formació no s’ha de limitar només a complir la llei, sinó que ha de ser l’element clau per a millorar els processos, la productivitat i la cerca de l’excel·lència.

Per aquesta raó, oferim un ampli conjunt de programes sectorials que combinen la teoria amb la pràctica, afegint-hi les tècniques més modernes de formació d’adults.

Per a tot això, disposem d’un ampli equip humà molt capacitat i d’una adequada assignació de recursos, cosa que ens aporta una capacitat operativa real amb cobertura eficaç en qualsevol indret del territori nacional.

L’objectiu principal és transmetre uns coneixements preventius bàsics i generals que permetin al treballador aplicar tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que es duguin a terme.

Ibersys formación de convenio