Atmosferes explosives

Ibersys > Consultoria > Atmosferes explosives

La normativa ATEX va dirigida a totes les empreses en què la manipulació de gasos/vapors inflamables o pols combustibles pot provocar la formació d’atmosferes explosives perilloses i que, per això, estan exposades a risc d’explosió. Per complir aquesta normativa, IBERSYS disposa dels mitjans i professionals necessaris per a l’elaboració del DOCUMENT DE PROTECCIÓ CONTRA LES EXPLOSIONS EN LLOCS DE TREBALL.

El Reial Decret 681/2003 sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball, transposició de la Directiva 1999/92/CE, preveu una sèrie d’obligacions de l’empresari per tal de prevenir les explosions i de protegir els treballadors d’aquesta eventualitat.

Entre d’altres, l’empresari ha de prendre mesures de caràcter tècnic o organitzatiu en funció del tipus d’activitat, seguint un ordre de prioritats i d’acord amb els principis bàsics següents:

  • Impedir la formació d’atmosferes explosives.
  • Quan la naturalesa de l’activitat no ho permeti, evitar la ignició de l’atmosfera explosiva i atenuar els efectes perjudicials d’una explosió garantint la salut i la seguretat dels treballadors.
Triángulo Greca Ibersys

Sol·licita informació ara

Informació bàsica sobre protecció de dades:

El Responsable del tractament és NORPREVENCIÓN, SL i la finalitat és atendre la seva sol·licitud. La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no se’n sol·liciti la cancel·lació. Entre altres drets, pot accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les segons la informació addicional que pot consultar aquí.

He llegit i accepto la Política de privadesa