Maig 28, 2019

NOTA INFORMATIVA – ASSETJAMENT

Protocols per a la prevenció i tractament de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, assetjament laboral i discriminació il·lícita en el treball La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 48, estableix l’obligació per a totes les empreses de promoure...
Read More