Avís legal

Ibersys > Avís legal

NORPREVENCIÓN, SL (d’ara endavant, l’«empresa») posa a disposició dels seus usuaris la informació següent:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB

1. Per poder fer servir aquest espai web, cal que l’usuari accepti plenament aquestes Condicions generals d’ús, o bé les que estiguin vigents quan accedeixi al lloc web.
2. Només es pot accedir a aquest lloc i fer-ne un ús lícit si es compleixen en tot moment aquestes Condicions generals, la llei aplicable i la moral, els bons costums i l’ordre públic. L’empresa es reserva el dret de retirar l’accés a aquest lloc web, sense que calgui avís previ, a qualsevol usuari que contravingui les disposicions d’aquest avís legal, a més de posar en coneixement de les autoritats competents les activitats que poguessin constituir un delicte.
3. L’empresa es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment aquestes Condicions generals d’ús, així como qualsevol altra condició general o particular de la pàgina web. També es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, a més dels continguts i les condicions que calen per utilitzar-les.
4. L’usuari reconeix que accedeix a aquest lloc per voluntat pròpia i que n’és l’únic responsable.
5. L’empresa es reserva el dret de posar en coneixement de l’autoritat competent qualsevol altre ús que pugui atemptar contra els seus interessos o drets o que pugui ser constitutiu de delicte.
6. L’empresa es reserva el dret de posar fi a aquest servei web en qualsevol moment, sense cap altre requisit que l’avís amb 15 dies d’antelació en aquestes condicions.

CLÀUSULA D’EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. L’empresa no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquest lloc, ni es fa responsable de cap dany o perjudici que s’hagi produït o que pugui produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics —sigui quina en sigui la naturalesa— que es derivin de l’ús de la informació en aquest lloc.
2. En cas que un atac informàtic generi errors en la informació facilitada, l’empresa no se’n fa responsable, ni tampoc es fa responsable dels danys causats per haver emprat la informació derivada dels dits errors.
3. El contingut d’aquest web és merament informatiu i no ens fem responsables en cap moment dels possibles errors provocats per la seva presentació. Si vol informació més detallada, ens pot contactar a través de l’adreça electrònica info@ibersys.es, o bé per telèfon.

RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de tots els logotips, emblemes o elements incorporats al disseny d’aquest lloc pertany exclusivament a l’empresa. L’usuari reconeix i accepta aquests drets. Els elements d’aquest web sobre els quals l’empresa no té drets de propietat intel·lectual o industrial s’utilitzen amb el permís corresponent.
2. Està prohibit reproduir totalment o parcial el contingut d’aquest lloc web, així com transmetre’l o registrar-lo amb un sistema de recuperació d’informació, en cap forma i per cap mitjà, tret que es disposi de l’autorització prèvia per escrit de l’empresa.
3. No està permès eludir el copyright sobre els drets de l’empresa, així com eludir o intentar eludir els sistemes que hi hagi o que hi pugui haver per protegir els continguts. Es permet el dret de citació, sempre que s’indiqui la font d’on s’ha extret la informació.
4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o dels elements de l’empresa serà objecte de les mesures legals oportunes per tal de protegir-los.

LEGISLACIÓ APLICABLE

1. L’empresa informa que aquest lloc web està allotjat a Espanya, país en què ofereix els seus serveis. Per tant, l’única legislació aplicable per resoldre qualsevol conflicte respecte de la interpretació d’aquestes condicions és l’espanyola, així com els tractats internacionals que hagi subscrit el país.
2. En acceptar aquestes Condicions generals, l’usuari se sotmet a la jurisdicció dels tribunals de Pontevedra per resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’apartat anterior.

COM POSAR-SE EN CONTACTE

Si vol aclarir qualsevol aspecte de les condicions d’ús descrites, pot fer servir les adreces següents:
info@ibersys.es
o bé per escrit a:
Pombal 6, 36458 | SALVATIERRA DE MIÑO

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS

NORPREVENCIÓN, SL
CIF: B27222827
Domicili social: C/ Catasol, 11, bajo, 27002 | LUGO
info@ibersys.es